Uitnodiging Buitengewone Ledenvergadering

 

Aan alle leden en betrokkenen van de voetbalvereniging Meeden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de BUTENGEWONE LEDENVERGADERING die zal worden gehouden op

dinsdag 18 april om 20.00 uur in het dorpshuis van Meeden.

 


Agenda:

 

 

1 Opening

 

2 Visie van bestuur omtrent de vereniging

 

3 Aftreden voorzitter Toorn en per direct is verkiesbaar als opvolger dhr. M. Ploeger als voorzitter.

   Aansluitend stemming over aantreden van dhr. M. Ploeger.

 

4 Rondvraag.

 

6 Sluiting.

 

Alle (jeugd)leden en ouders van jeugdleden zijn meer dan welkom!

 

 

Met sportieve groet,

 

Het bestuur.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0