Afgelastingen

Vanwege de weersomstandigheden in Nederland gaat er geen seizoen voorbij zonder afgelastingen van wedstrijden en trainingen. De ene keer ligt het iets meer voor de hand dan de andere keer. Om enige duidelijkheid te scheppen in de procedures rondom de afgelastingen, lichten wij graag enkele zaken toe.


Algehele afgelasting


Bij extreme weersomstandigheden (hevige neerslag, vorst, etc.) zal de KNVB kunnen besluiten om over te gaan tot een algehele afgelasting per district. Als de voetbalwedstrijden van de KNVB District Noord worden afgelast betekent dit dat alle wedstrijden niet doorgaan. Vanaf vrijdagmiddag 14.00 uur kun je de INFO-lijn bellen van het District Noord, tel. 0513-618998, 0513-618918, of het wedstrijdprogramma is afgelast. Ook via radio 1 op vrijdag 18.00 uur en zaterdag 8.00 uur worden de afgelastingen gemeld. Tevens kun je op teletekstpagina 603 lezen of het programma is afgelast. Afgelastingen worden ook gepubliceerd op de deze website, bij het wedstrijdprogramma.


Afgelasting door consul KNVB/geen algehele afgelasting
Aangezien vele clubs tegenwoordig beschikken over kunstgras, zal de KNVB steeds minder vaak overgaan tot een algehele afgelasting. Neemt niet weg dat er in dergelijke gevallen wel degelijk vele velden (natuurgras) onbespeelbaar zijn, waardoor een afgelasting noodzakelijk is.


Hoe gaat deze procedure in zijn werk


Bij regen, vorst of sneeuwval worden de grasvelden van alle voetbalclubs standaard gekeurd. Dit gebeurt door een consul van de KNVB. De consul doet meerdere clubs aan en bepaalt of de velden bespeelbaar zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de algehele staat c.q. conditie van het veld. De gemeente heeft als eigenaar van de velden er een belang bij dat de velden niet te veel schade oplopen. Indien wedstrijden worden afgelast, gebeurt dit op basis van een besluit van de consul. In vele gevallen keurt de consul de velden op wedstrijddagen in de ochtend. Vaak gebeurt zoiets ook nog in twee etappes. Zo kan het gebeuren dat de consul voor de ochtend de velden afkeurt en later nog een herkeuring verricht voor de wedstrijden in de middag. Bij extreem slecht weer kan het voorkomen dat de consul al op de avond vooraf de velden keurt. De club kan hier geen invloed op uitoefenen, het is een onafhankelijk besluit.


Communicatie rond afgelastingen


In geval van afgelastingen komt er een enorme druk te liggen bij het wedstrijdsecretariaat. Zeker als de consul op de wedstrijddag besluit tot het afkeuren van de velden is het spitsuur. Allereerst is het zaak de bezoekende teams z.s.m. in te lichten, aangezien zij vanwege de reistijd soms al op tijd moeten vertrekken. Gelijktijdig zal het wedstrijdsecretariaat de begeleiding van de eigen teams berichten met de mededeling dat hun wedstrijd is afgelast. De begeleiding van de teams (trainer/leider) is vervolgens zelf verantwoordelijk voor de verdere communicatie naar de leden (of ouder(s) van) van de teams. Wat mensen soms vergeten is dat het wedstrijdsecretariaat tevens de dienstdoende scheidsrechters moet informeren, evenals het kantinepersoneel die o.a. geen thee of ranja hoeven klaar te zetten. Kortom: een hele logistiek die soms erg stressvol kan zijn. Wederzijds begrip en respect is dan ook essentieel om zo’n proces naar tevredenheid te laten verlopen.


Berichtgeving website/social media


 V.V. Meeden probeert de melding van afgelaste wedstrijden z.s.m. te verwerken op de website. Ook zal social media (Twitter en Facebook) worden ingezet om de afgelastingen wereldkundig te maken. Alleen kan hier weleens iets misgaan, of is het simpelweg niet mogelijk om deze berichtgeving tijdig te realiseren. Daarom benadrukt V.V. Meeden dat de website als ondersteuning dient, evenals social media. Bij onduidelijkheden is het raadzaam je leider of trainer te raadplegen.


Verantwoording leiders/trainers


Zodra het wedstrijdsecretariaat het nieuws heeft overgebracht aan de begeleiding van een team, ligt vanaf dat moment de verantwoording voor de verdere interne communicatie bij deze begeleiding van het team. Er wordt wel geprobeerd om alles direct zo actueel mogelijk op de website te verwerken, doorgaans lukt dat ook vrij aardig, maar in het geval van vele wijzigingen kan zoiets weleens misgaan. De website geldt dus puur als ondersteuning, de verantwoordelijkheid voor een juiste interne communicatie ligt bij de begeleiding van de teams. Bovendien dient er ook rekening te worden gehouden met het feit dat niet iedereen op ieder gewenst moment de website of social media kan raadplegen. Daarom is een goede communicatie binnen een team erg belangrijk!


Afgelastingen training


Bij extreme weersomstandigheden, maar ook vanwege andere oorzaken, kan het voorkomen dat trainingen worden afgelast. Dit zal vanuit club worden medegedeeld aan de trainers. Zij zijn vervolgens verantwoordelijk voor de verdere communicatie richting het team. Bij een algehele afgelasting van een trainingsavond zal niet per definitie de site en/of social media ingezet worden. Dus ook hiervoor geldt: de verantwoordelijkheid voor een juiste interne communicatie ligt bij de begeleiding van de teams.