Programma en Uitslagen                        


___________________________________________________________________________________________

Laatste nieuws:

___________________________________________________________________________________________

Beslissing voetbal op zaterdag

Vanuit een aantal splers kwam het verzoek tot het voetballen op de zaterdag. Het bestuur heeft besloten om dit verzoek af te wijzen. Voor een uitgebreide verklaring zie de bijlage.

 

 

meer lezen 0 commentaren

Uitnodiging Buitengewone Ledenvergadering

 

Aan alle leden en betrokkenen van de voetbalvereniging Meeden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de BUTENGEWONE LEDENVERGADERING die zal worden gehouden op

dinsdag 18 april om 20.00 uur in het dorpshuis van Meeden.

 


Agenda:

 

 

1 Opening

 

2 Visie van bestuur omtrent de vereniging

 

3 Aftreden voorzitter Toorn en per direct is verkiesbaar als opvolger dhr. M. Ploeger als voorzitter.

   Aansluitend stemming over aantreden van dhr. M. Ploeger.

 

4 Rondvraag.

 

6 Sluiting.

 

Alle (jeugd)leden en ouders van jeugdleden zijn meer dan welkom!

 

 

Met sportieve groet,

 

Het bestuur.

 

0 commentaren

Nieuwe Rubriek: Terug in de tijd... deel 2

Vanaf januari 2017 gaan we elke maand terug in de tijd d.m.v. het publiceren van oude foto's en afbeeldingen. Bijgaand een foto uit de glorietijd van het dameselftal. Herkent u ze nog allemaal??

meer lezen 0 commentaren

Uitnodiging Bijzondere Ledenvergadering

 

Aan alle leden en betrokkenen van de voetbalvereniging Meeden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de BIJZONDERE LEDENVERGADERING die zal worden gehouden op

dinsdag 18 april om 20.00 uur in het dorpshuis van Meeden.

 


Agenda:

 

1       Opening

2       Visie van het bestuur omtrent de vereniging

3       Pauze

4       Aanblijven van het bestuur?

5       Rondvraag

6       Sluiting

 

Hierbij roepen wij eenieder op om gehoor te geven aan deze oproep. De toekomst van de vereniging staat op het spel. Alle jeugdleden en ouders van jeugdleden zijn meer dan welkom!

 

Met sportieve groet,

 

Het bestuur.

 

0 commentaren

Vrijdag 17 februari: Vrijwilligersavond

Namens het bestuur nodig ik alle (bar)vrijwilligers van onze club uit voor de vrijwilligersavond op 17 februari. Dus zet jij je op 1 of andere manier in voor de VV Meeden, dan nodig ik je uit om te komen. We houden een gezellige avond met een heuse Muzikale Bingo! Tevens zijn alle consumpties € 1,- en zal 1 persoon speciaal in het zonnetje worden gezet. Wie dat is, blijft een verrassing.

 

Ik zie jullie graag op 17 februari,

 

Jeffrey Toorn

Voorzitter

 

0 commentaren

Nieuwe Rubriek: Terug in de tijd... deel 1

Vanaf januari 2017 gaan we elke maand terug in de tijd d.m.v. het publiceren van oude foto's en afbeeldingen. We starten met een krantenartikel uit 1965, waarin word uitgelegd dat onze club wordt uitgebreid krijgt, dat Meeden weinig woningbouw kent en de N33 nog in aanleg was. Voor de jongeren moeilijk voor te stellen.

meer lezen 0 commentaren

VV Maid'n   'Veur voetbal en gezellighaid'