Programma en Uitslagen                      

Programma 23 & 24 februari 2019

  Datum Tijd Thuisteam Uitteam Accommodatie
           za 23-2-2018     13:30 Veendam 1894 JO13-3 Meeden JO13-1 Sportpark de Langeleegte Veendam
           zo 24-2-2018     10:00 Westerwolde 3 Meeden 3 Sportpark de Barlage Vlagtwedde
           zo 24-2-2018     10:00 Muntendam 5 Meeden 2 Sportpark Zuiderstraat Muntendam
           zo 24-2-2018     14:00 Meeden 1 Farmsum 1 Sportpark de Bouwte Meeden
 
   

Scheidsrechters gezocht


Geen oud papier inzameling 26 januari

❗️Vanwege de winterse omstandigheden is het onverantwoord om het oud papier op te halen vanavond. 22 februari rijden we met een extra wagen door het dorp. Onze excuses!❗️

 


Contract trainer Meeden 1 verlengd

VV Meeden heeft het contract met hoofdtrainer Michel Dammer (35) uit Wagenborgen met een seizoen verlengd. Dammer is bezig aan zijn eerste seizoen bij de koploper uit de zondag 5e klasse D. "Er was geen reden om het contract niet te verlengen. De trainingsopkomst is uitstekend, jongens zijn tevreden, resultaten zijn goed. Er komen een paar aardige jeugdspelers aan. We staan er goed op."

 

Dammer was voor Meeden aan  1 seizoen hoofdtrainer bij De Vogels uit Groningen (2013/2014, 4e klasse zaterdag), 2 seizoenen actief bij HS'88 uit Hoogezand (2014/2016, 4e klasse zaterdag) en ook was hij teammanager van FC Groningen onder 15 jaar.


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van de vv Meeden, deze wordt gehouden op vrijdag 9 november in de kantine. Aanvang 20:00 uur.

 


Verandering vorm veldverloting

We gaan de vorm van veldverloting van de v.v. Meeden veranderen.  De huidige vorm van veldverloting, waarbij loten met tekst moeten worden gedrukt, is  arbeidsintensief en een zeer kostbare aangelegenheid en gaat ten koste van de noodzakelijke opbrengst. Vanaf zondag 28 oktober schakelen we over op zogenaamde garderobebonnen. Het is even wennen, maar de prijzen veranderen niet en de opbrengst voor de vereniging is bijna netto. Wij hopen dat u ons blijft ondersteunen.


Total Club Voetbalactie

 

Total Club Voetbalactie

Spaar Clubpunten, selecteer je favoriete amateur voetbalclub en Total doneert het equivalent van je gespaarde saldo aan je voetbalclub!

Scoor geld voor je club

 • Spaar Total Clubpunten, selecteer je favoriete amateur voetbalclub en Total doneert per afgenomen liter 1 Clubpunt aan jouw voetbalclub!
 • Spaar Total Clubpunten voor jezelf en voor je favoriete amateur voetbalclub
 • Met elke tankbeurt verdien je geld voor jouw favoriete amateur voetbalclub
 • Total keert aan het einde van het voetbalseizoen de gespaarde Clubpunten uit in contanten aan de voetbalclub
 • Moedig iedereen aan mee te sparen, want die euro’s kan jouw vereniging natuurlijk goed gebruiken

 

Kijk voor meer info op (klik op onderstaande button):


Schema oud papier

In het menu Clubzaken en dan menu Oud papier kun je het schema vinden wanneer het oud papier wordt opgehaald. Tevens staan hier de namen vermeld wie op de desbetreffende vrijdag ingeroosterd staat om te lopen. Kun je op die vrijdag niet dan dien je zelf voor vervanging te zorgen.

 

 


OPEN DAG 8 September 2018


Oud papier ophalen

Komende vrijdag 31 augustus wordt het oud papier weer opgehaald. Dit zal ook dit seizoen weer elke laatste vrijdag (tenzij anders aangegeven) van de maand worden opgehaald. Route wordt gelopen vanaf 18.00 uur.


Nieuwe indelingen jeugd seizoen 2018-2019

Beste jeugdleden en ouders/verzorgers,
 
Nog een paar weken en het voetbalseizoen 2017-2018 is ten einde en hebben we de zomerstop bij vv Meeden. Wij wensen jullie alvast een mooie vakantie toe.
 
Na de zomervakantie gaan we dan weer voetballen. Voor een aantal spelers betekent dit dat ze in een nieuw team komen met nieuwe trainers en begeleiders.
Het jeugdbestuur heeft samen met de leiders en trainers van alle teams een voorlopige indeling gemaakt.
 
Net als in de afgelopen jaren was het niet eenvoudig. Onze club heeft een beperkt aantal leden. Toch is het gelukt om weer 7 jeugdteams samen te stellen die deel gaan nemen aan de competitie 2018-2019. Er moest wel wat geschoven worden en er moesten moeilijke beslissingen genomen worden. Een aantal JO13 spelers zullen vervroegd doorschuiven, een aantal zullen in het JO13 team gaan/blijven spelen. Het JO13 team zal deelnemen aan een 8 tegen 8 competitie. Wellicht teleurstellend voor de spelers die al een jaar 11 tegen 11 hebben gespeeld. Echter er zijn te weinig spelers om een team op de been te brengen dat dit de beste oplossing is.  

 

Onder het menu Junioren en submenu Indelingen Seizoen 18-19 zullen jullie de nieuwe indeling kunnen zien.
 
De trainingstijden, de trainers en begeleiding bij wedstrijden zijn nog niet allemaal ingevuld. Zodra deze bekend zijn zullen we dit delen. Mochten er nog ouders/verzorgers zijn die een rol kunnen/willen vervullen dan heel graag.
 
We kunnen ons voorstellen dat je, of je ouders/verzorgers, vragen hebt over de (voorlopige) indeling van de teams of een rol willen vervullen volgend seizoen. Uiteraard willen we die graag beantwoorden. Neem dan even contact op met Rolf Molema (06-53867334) of Pieter Jager (06-21324224), mailen mag ook pietmeeden@ziggo.nl .
 
Met sportieve groet,
 
Jeugdbestuur vv Meeden

 

 

 

 


 

Meeden, november 2017

 

 

 

Aan:

 

leden van de voetbalvereniging Meeden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING die zal worden gehouden op woensdag 15 november 2017 om 20.00 uur in de kantine van de v.v. Meeden.

 

Na de (bestuurlijke) hectiek van het afgelopen seizoen, met een buitengewone ledenvergadering als gevolg, zal deze vergadering in het teken staan van een grondige reorganisatie van de aansturing van de vereniging en de “afdelingen” hiervan. De gekozen structuur, met meer commissies, werd algemeen gedragen door de leden op eerder genoemde buitengewone ledenvergadering. Het bestuur heeft gepoogd hier invulling aan te geven, zie agendapunt 11. Graag horen we jullie mening hierover. Het zal duidelijk zijn dat ieders aanwezigheid gewenst is deze avond om te horen of er voldoende draagvlak is voor de voorgestelde wijzigingen en de wijze van invulling hiervan.

 

 

 


Agenda:

 

 

 

1       Opening

2       Vaststelling agenda 

 

3       Vaststelling notulen vorige algemene ledenvergadering d.d.: 16 september 2016 en de buitengewone ledenvergadering d.d.: 18 april 2017.        

 

4       Jaarverslag van het bestuur, seizoen 2016-2017

 

5       Financieel jaarverslag, seizoen 2016-2017

 

6       Verslag van de kascommissie, seizoen 2016-2017

 

7       Benoeming leden kascommissie

 

         Aftredend:Wim Smid, Fenny Kruijer, (Markus Ploeger tussentijds afgetreden i.v.m. aantreden tot voorzitter).

 

         Voorgesteld wordt: drie nieuwe leden te benoemen met een rooster van aftreden.

 

8       Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten seizoen 2016-2017

 

9       Contributies en kantineprijzen:

 

 •            Er is geen voorstel van het bestuur om de contributies te verhogen. Wel stellen wij voor de niet geëffectueerde bijdrage van € 20 te schrappen voor het niet leveren van een bijdrage als vrijwilliger. In de praktijk blijkt dit niet uitvoerbaar en heeft het niet het effect wat hiermee beoogd wordt.
 • Wij stellen voor om de (eventuele) aanpassing van de kantineprijzen te delegeren aan het bestuur.  Tijdens de vergadering wordt dit nader toegelicht.

 

10      Vaststelling begroting seizoen 2017-2018

 

11      Wijzing structuur aansturing en uitvoering:

 

         - Bestuur van 7 leden naar 5 t.w.:

 

    • Voorzitter

    • Secretaris/wedstrijdsecretaris senioren

    • Penningmeester

    • Bestuurslid beheer terreinen en gebouwen

    • Bestuurslid algemene zaken

              -Instellen jeugdcommissie/bestuur:

    •  Voorzitter
    • Secretaris/wedstrijdsecretaris jeugd

    • Penningmeester/jeugdactiviteiten

 •         

           -Activiteiten commissie:

 

    • Organisatie 7x7 toernooi, familiedag e.d

    • Jubilea

    • Sponsor activiteiten
 •  

           -Technische commissie:  

   • Voorzitter

 

   • Leden:

 

  • Leiders van senioren (1e, 2e, 3e)

  • Leiders 35+ en 45+

  • Leider(s) dames teams

  • Leider JO17

  • Adviseur trainer(s)

           

   12      Benoeming bestuursleden/commissieleden:
            -  Roelof Snitjer is aftredend en niet herkiesbaar. 

   -  Wiecher Tuin is aftredend en niet herkiesbaar.
          
   Op grond van de Statuten worden leden niet in functie benoemd maar doet het bestuur dit in een eerstvolgende vergadering. Leden kiezen de bestuursleden. Het bestuur stelt voor om Gert Klok te benoemen als bestuurslid met de intentie hem te laten benoemen door het bestuur in de functie van penningmeester.

   Marco Hulshof treedt af als bestuurslid en is beoogd voorzitter van de Technische Commissie en Astrid Smid-De Jonge blijft bestuurslid met de intentie haar te belasten met de portefeuille Algemene Zaken. Hierdoor bestaat het bestuur uit 5 personen.

    

   Tegenkandidaten voor de bestuursfuncties kunnen tot 2 dagen voor de Algemene Ledenvergadering worden ingediend bij de secretaris (tenminste ondersteund door 3 leden).

    

   Voorgesteld wordt de benoeming van commissieleden te delegeren aan het bestuur.

    

   13      Rondvraag

    

   14      Sluiting

 

___________________________________________________________________________________________VV Maid'n   'Veur voetbal en gezellighaid'