Programma en Uitslagen                        Agenda


                          Programma 16, 19 & 20 mei 2018

 
Datum Tijd Thuis Uit Locatie
wo 16-5-18   18:30 Meeden JO8-1 SJO BTC JO8-1 Sportpark De Bouwte
wo 16-5-18   19:15 Meeden JO13-1 VVS JO13-1G Sportpark De Bouwte
za 19-5-18   10:30 Actief JO17-2 Meeden JO17-1 Sportpark Actief Eelde
za 19-5-18   11:30 Be Quick 1887 JO15-6 Meeden JO15-1 Sportpark Stadion Esserberg Haren
za 19-5-18   10:30 SJO NWWC JO13-2 Meeden JO13-1 Sportpark De Boskamp Nieuwolda
za 19-5-18   09:00 Onstwedder Boys JO11-2 Meeden JO11-1 Sportpark De Boskamp Onstwedde
za 19-5-18   09:00 VVS JO11-1 Meeden JO11-2G Sportpark VVS Oostwold
za 19-5-18   10:15 Stadskanaal JO9-3 Meeden JO9-1 Sportpark Pagedal Stadskanaal
za 19-5-18   09:30 Meeden JO8-1 BATO JO8-1G Sportpark De Bouwte
zo 20-5-18   14:00 DWZ 1 Meeden 1 Sportpark Ommelanderwijk,"Thuis Honk
zo 20-5-18   10:00 HSC 3 Meeden 2 Sportpark Henk Bruins Sappemeer
zo 20-5-18   10:00 Meeden 3 DWZ 3 Sportpark De Bouwte
 
   

 

Meeden, november 2017

 

 

 

Aan:

 

leden van de voetbalvereniging Meeden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING die zal worden gehouden op woensdag 15 november 2017 om 20.00 uur in de kantine van de v.v. Meeden.

 

Na de (bestuurlijke) hectiek van het afgelopen seizoen, met een buitengewone ledenvergadering als gevolg, zal deze vergadering in het teken staan van een grondige reorganisatie van de aansturing van de vereniging en de “afdelingen” hiervan. De gekozen structuur, met meer commissies, werd algemeen gedragen door de leden op eerder genoemde buitengewone ledenvergadering. Het bestuur heeft gepoogd hier invulling aan te geven, zie agendapunt 11. Graag horen we jullie mening hierover. Het zal duidelijk zijn dat ieders aanwezigheid gewenst is deze avond om te horen of er voldoende draagvlak is voor de voorgestelde wijzigingen en de wijze van invulling hiervan.

 

 

 


Agenda:

 

 

 

1       Opening

2       Vaststelling agenda 

 

3       Vaststelling notulen vorige algemene ledenvergadering d.d.: 16 september 2016 en de buitengewone ledenvergadering d.d.: 18 april 2017.        

 

4       Jaarverslag van het bestuur, seizoen 2016-2017

 

5       Financieel jaarverslag, seizoen 2016-2017

 

6       Verslag van de kascommissie, seizoen 2016-2017

 

7       Benoeming leden kascommissie

 

         Aftredend:Wim Smid, Fenny Kruijer, (Markus Ploeger tussentijds afgetreden i.v.m. aantreden tot voorzitter).

 

         Voorgesteld wordt: drie nieuwe leden te benoemen met een rooster van aftreden.

 

8       Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten seizoen 2016-2017

 

9       Contributies en kantineprijzen:

 

 •            Er is geen voorstel van het bestuur om de contributies te verhogen. Wel stellen wij voor de niet geëffectueerde bijdrage van € 20 te schrappen voor het niet leveren van een bijdrage als vrijwilliger. In de praktijk blijkt dit niet uitvoerbaar en heeft het niet het effect wat hiermee beoogd wordt.
 • Wij stellen voor om de (eventuele) aanpassing van de kantineprijzen te delegeren aan het bestuur.  Tijdens de vergadering wordt dit nader toegelicht.

 

10      Vaststelling begroting seizoen 2017-2018

 

11      Wijzing structuur aansturing en uitvoering:

 

         - Bestuur van 7 leden naar 5 t.w.:

 

    • Voorzitter

    • Secretaris/wedstrijdsecretaris senioren

    • Penningmeester

    • Bestuurslid beheer terreinen en gebouwen

    • Bestuurslid algemene zaken

              -Instellen jeugdcommissie/bestuur:

    •  Voorzitter
    • Secretaris/wedstrijdsecretaris jeugd

    • Penningmeester/jeugdactiviteiten

 •         

           -Activiteiten commissie:

 

    • Organisatie 7x7 toernooi, familiedag e.d

    • Jubilea

    • Sponsor activiteiten
 •  

           -Technische commissie:  

   • Voorzitter

 

   • Leden:

 

  • Leiders van senioren (1e, 2e, 3e)

  • Leiders 35+ en 45+

  • Leider(s) dames teams

  • Leider JO17

  • Adviseur trainer(s)

           

   12      Benoeming bestuursleden/commissieleden:
            -  Roelof Snitjer is aftredend en niet herkiesbaar. 

   -  Wiecher Tuin is aftredend en niet herkiesbaar.
          
   Op grond van de Statuten worden leden niet in functie benoemd maar doet het bestuur dit in een eerstvolgende vergadering. Leden kiezen de bestuursleden. Het bestuur stelt voor om Gert Klok te benoemen als bestuurslid met de intentie hem te laten benoemen door het bestuur in de functie van penningmeester.

   Marco Hulshof treedt af als bestuurslid en is beoogd voorzitter van de Technische Commissie en Astrid Smid-De Jonge blijft bestuurslid met de intentie haar te belasten met de portefeuille Algemene Zaken. Hierdoor bestaat het bestuur uit 5 personen.

    

   Tegenkandidaten voor de bestuursfuncties kunnen tot 2 dagen voor de Algemene Ledenvergadering worden ingediend bij de secretaris (tenminste ondersteund door 3 leden).

    

   Voorgesteld wordt de benoeming van commissieleden te delegeren aan het bestuur.

    

   13      Rondvraag

    

   14      Sluiting

 

___________________________________________________________________________________________

Voorbereiding Selectie Seizoen 2017-2018

 

 

- Zondag 13 augustus Start voorbereiding trainingsdag  aanvang 10:00 uur

 

 

- Zondag 20 augustus 1e oefenwedstrijd               vv Meeden  – vv Buinen 14.00 uur

 

- Donderdag 24 augustus 2e oefenwedstrijd        vv Alteveer  – vv Meeden   19.30 uur

 

- Zondag 27 augustus 3e oefenwedstrijd               vv Meeden  – vv SPW   14.00 uur  

 

 

 

- Zondag 3 september  1e  bekerwedstrijd            vv Siddeburen – vv Meeden 14.00 uur 

 

-  Zondag 10 september 2e bekerwedstrijd           vv Meeden      – vv PJC 14.00 uur

 

- Zondag 17 september 3e bekerwedstrijd            vv Meeden      – vv Borgercompagnie 14.00 uur

 

 

 

- Zondag 24 september 1e competitiewedstrijd  vv Oldambtster Boys – vv Meeden 14.00 uur 

 

Indeling Jeugd seizoen 2017-2018

 

Meeden, 13 juli 2017

 

 

 

Aan:

 

Jeugdleden en ouders

 

 

 

Binnenkort beginnen jullie (school)vakanties en ga je genieten van hopelijk mooi weer en veel speelplezier of wellicht moet je hard werken in een vakantiebaan. Wij, van de v.v. Meeden, wensen jullie in ieder geval een mooie vakantie toe.

 

En, ja na de vakantie gaan we weer voetballen. Onze jeugdvoorzitter heeft samen met de jeugdleiders een voorlopige indeling van de teams gemaakt.

 

Dat is niet altijd eenvoudig. Een dorpsclub als de v.v. Meeden  heeft een een beperkt aantal leden. Toch is het weer gelukt in alle leeftijdsgroepen een team samen te stellen. Daarvoor moest natuurlijk wel wat geschoven worden. In onderstaand overzicht zien jullie het resultaat. 

 

De trainingstijden en wie de training verzorgd zijn nog niet bekend. Ook zijn we nog bezig invulling te geven aan de leiding van JO13. Kortom, achter de schermen zijn we nog bezig een aantal zaken te regelen.

 

We kunnen ons voorstellen dat je, of je ouders, vragen hebt over de (voorlopige) indeling van de teams. Uiteraard willen we die graag beantwoorden. Neem dan even contact op met de jeugdvoorzitter van de v.v. Meeden, Astrid Smid-De Jonge, tel.: 06-48186568, mailen mag ook astriddejonge@live.nl.

 

Met vriendelijk sportgroet,

 

 

 

Markus Ploeger, voorzitter

 

 

 

Voorlopige indeling jeugdteams vv Meeden 2017-2018

 

Competitie 7 tegen 7 op vrijdagavond?


 BESTUUR ONDERZOEKT MOGELIJKHEDEN 7 TEGEN 7.

De maatschappelijke omgeving verandert en daarmee ook de voetbalsport. Was het tot voor kort zo dat veldvoetbal traditioneel op de zaterdag en zondag werd gespeeld, nu ontstaan er meer mogelijkheden. Met name het damesvoetbal neemt een vlucht maar ook voor de 35-55 plussers, de zogenaamde senioren, worden nieuwe mogelijkheden geboden om te kunnen blijven voetballen. Dit is een zeer gunstige ontwikkeling.

Ook binnen de voetbalvereniging Meeden zijn er leden die het "grote veld" voor gezien houden en graag op een "kleiner veld" nog een balletje willen trappen. De zogenaamde 7 tegen 7 competitie. Bij de discussie over een zaterdagteam heeft het bestuur dit al onderkend en onlangs zijn er leden geweest die nadrukkelijk het bestuur hebben verzocht de mogelijkheden te bezien.

Het bestuur heeft besloten om de mogelijkheden van deelname aan een 7 x 7 competitie te onderzoeken. Vooruitlopend hierop zullen we in ieder geval 1 zevental aanmelden bij de KNVB voor de competitie.

We willen nadrukkelijk stellen dat het initiatief hiertoe een bestuursverantwoordelijkheid is.

Uiteraard zijn er voorwaarden o.a.:
- een dergelijk initiatief mag niet concurrerend zijn met de normale veldcompetitie,
- mogelijkheid met name voor oudere leden die zijn gestopt of een stapje lager willen voetballen,
- het bestuur inventariseert, beoordeeld en besluit of er wordt deelgenomen aan een 7 x 7 competitie.      

Leden die graag mee willen doen aan het 7 x 7 voetbal kunnen zich melden bij Marco Hulshof, belast met technische zaken, mail: marco.hulshof@hotmail.com, eventueel voor meer informatie mobiel bereikbaar 06-15408372.

 

 

0 Berichten

Beslissing voetbal op zaterdag

Vanuit een aantal splers kwam het verzoek tot het voetballen op de zaterdag. Het bestuur heeft besloten om dit verzoek af te wijzen. Voor een uitgebreide verklaring zie de bijlage.

 

 

meer lezen 0 Berichten

Uitnodiging Buitengewone Ledenvergadering

 

Aan alle leden en betrokkenen van de voetbalvereniging Meeden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de BUTENGEWONE LEDENVERGADERING die zal worden gehouden op

dinsdag 18 april om 20.00 uur in het dorpshuis van Meeden.

 


Agenda:

 

 

1 Opening

 

2 Visie van bestuur omtrent de vereniging

 

3 Aftreden voorzitter Toorn en per direct is verkiesbaar als opvolger dhr. M. Ploeger als voorzitter.

   Aansluitend stemming over aantreden van dhr. M. Ploeger.

 

4 Rondvraag.

 

6 Sluiting.

 

Alle (jeugd)leden en ouders van jeugdleden zijn meer dan welkom!

 

 

Met sportieve groet,

 

Het bestuur.

 

0 Berichten

Nieuwe Rubriek: Terug in de tijd... deel 2

Vanaf januari 2017 gaan we elke maand terug in de tijd d.m.v. het publiceren van oude foto's en afbeeldingen. Bijgaand een foto uit de glorietijd van het dameselftal. Herkent u ze nog allemaal??

meer lezen 0 Berichten

Uitnodiging Bijzondere Ledenvergadering

 

Aan alle leden en betrokkenen van de voetbalvereniging Meeden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de BIJZONDERE LEDENVERGADERING die zal worden gehouden op

dinsdag 18 april om 20.00 uur in het dorpshuis van Meeden.

 


Agenda:

 

1       Opening

2       Visie van het bestuur omtrent de vereniging

3       Pauze

4       Aanblijven van het bestuur?

5       Rondvraag

6       Sluiting

 

Hierbij roepen wij eenieder op om gehoor te geven aan deze oproep. De toekomst van de vereniging staat op het spel. Alle jeugdleden en ouders van jeugdleden zijn meer dan welkom!

 

Met sportieve groet,

 

Het bestuur.

 

0 Berichten

VV Maid'n   'Veur voetbal en gezellighaid'