Programma en Uitslagen                        Agenda


___________________________________________________________________________________________

Laatste nieuws:

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer het bestuur de Algemene Leden Vergadering kan laten plaatsvinden. Het onderzoekt de mogelijkheden van een andere bestuursvorm, zoals aangegeven op de Bijzondere Ledenvergadering in april jl (lees: meer werkgroepen en/of commissies). Zodra de datum en agenda bekend is, zullen wij dit z.s.m. publiceren.

___________________________________________________________________________________________

Voorbereiding Selectie Seizoen 2017-2018

 

 

- Zondag 13 augustus Start voorbereiding trainingsdag  aanvang 10:00 uur

 

 

- Zondag 20 augustus 1e oefenwedstrijd               vv Meeden  – vv Buinen 14.00 uur

 

- Donderdag 24 augustus 2e oefenwedstrijd        vv Alteveer  – vv Meeden   19.30 uur

 

- Zondag 27 augustus 3e oefenwedstrijd               vv Meeden  – vv SPW   14.00 uur  

 

 

 

- Zondag 3 september  1e  bekerwedstrijd            vv Siddeburen – vv Meeden 14.00 uur 

 

-  Zondag 10 september 2e bekerwedstrijd           vv Meeden      – vv PJC 14.00 uur

 

- Zondag 17 september 3e bekerwedstrijd            vv Meeden      – vv Borgercompagnie 14.00 uur

 

 

 

- Zondag 24 september 1e competitiewedstrijd  vv Oldambtster Boys – vv Meeden 14.00 uur 

 

Indeling Jeugd seizoen 2017-2018

 

Meeden, 13 juli 2017

 

 

 

Aan:

 

Jeugdleden en ouders

 

 

 

Binnenkort beginnen jullie (school)vakanties en ga je genieten van hopelijk mooi weer en veel speelplezier of wellicht moet je hard werken in een vakantiebaan. Wij, van de v.v. Meeden, wensen jullie in ieder geval een mooie vakantie toe.

 

En, ja na de vakantie gaan we weer voetballen. Onze jeugdvoorzitter heeft samen met de jeugdleiders een voorlopige indeling van de teams gemaakt.

 

Dat is niet altijd eenvoudig. Een dorpsclub als de v.v. Meeden  heeft een een beperkt aantal leden. Toch is het weer gelukt in alle leeftijdsgroepen een team samen te stellen. Daarvoor moest natuurlijk wel wat geschoven worden. In onderstaand overzicht zien jullie het resultaat. 

 

De trainingstijden en wie de training verzorgd zijn nog niet bekend. Ook zijn we nog bezig invulling te geven aan de leiding van JO13. Kortom, achter de schermen zijn we nog bezig een aantal zaken te regelen.

 

We kunnen ons voorstellen dat je, of je ouders, vragen hebt over de (voorlopige) indeling van de teams. Uiteraard willen we die graag beantwoorden. Neem dan even contact op met de jeugdvoorzitter van de v.v. Meeden, Astrid Smid-De Jonge, tel.: 06-48186568, mailen mag ook astriddejonge@live.nl.

 

Met vriendelijk sportgroet,

 

 

 

Markus Ploeger, voorzitter

 

 

 

Voorlopige indeling jeugdteams vv Meeden 2017-2018

 

Competitie 7 tegen 7 op vrijdagavond?


 BESTUUR ONDERZOEKT MOGELIJKHEDEN 7 TEGEN 7.

De maatschappelijke omgeving verandert en daarmee ook de voetbalsport. Was het tot voor kort zo dat veldvoetbal traditioneel op de zaterdag en zondag werd gespeeld, nu ontstaan er meer mogelijkheden. Met name het damesvoetbal neemt een vlucht maar ook voor de 35-55 plussers, de zogenaamde senioren, worden nieuwe mogelijkheden geboden om te kunnen blijven voetballen. Dit is een zeer gunstige ontwikkeling.

Ook binnen de voetbalvereniging Meeden zijn er leden die het "grote veld" voor gezien houden en graag op een "kleiner veld" nog een balletje willen trappen. De zogenaamde 7 tegen 7 competitie. Bij de discussie over een zaterdagteam heeft het bestuur dit al onderkend en onlangs zijn er leden geweest die nadrukkelijk het bestuur hebben verzocht de mogelijkheden te bezien.

Het bestuur heeft besloten om de mogelijkheden van deelname aan een 7 x 7 competitie te onderzoeken. Vooruitlopend hierop zullen we in ieder geval 1 zevental aanmelden bij de KNVB voor de competitie.

We willen nadrukkelijk stellen dat het initiatief hiertoe een bestuursverantwoordelijkheid is.

Uiteraard zijn er voorwaarden o.a.:
- een dergelijk initiatief mag niet concurrerend zijn met de normale veldcompetitie,
- mogelijkheid met name voor oudere leden die zijn gestopt of een stapje lager willen voetballen,
- het bestuur inventariseert, beoordeeld en besluit of er wordt deelgenomen aan een 7 x 7 competitie.      

Leden die graag mee willen doen aan het 7 x 7 voetbal kunnen zich melden bij Marco Hulshof, belast met technische zaken, mail: marco.hulshof@hotmail.com, eventueel voor meer informatie mobiel bereikbaar 06-15408372.

 

 

0 commentaren

Beslissing voetbal op zaterdag

Vanuit een aantal splers kwam het verzoek tot het voetballen op de zaterdag. Het bestuur heeft besloten om dit verzoek af te wijzen. Voor een uitgebreide verklaring zie de bijlage.

 

 

meer lezen 0 commentaren

Uitnodiging Buitengewone Ledenvergadering

 

Aan alle leden en betrokkenen van de voetbalvereniging Meeden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de BUTENGEWONE LEDENVERGADERING die zal worden gehouden op

dinsdag 18 april om 20.00 uur in het dorpshuis van Meeden.

 


Agenda:

 

 

1 Opening

 

2 Visie van bestuur omtrent de vereniging

 

3 Aftreden voorzitter Toorn en per direct is verkiesbaar als opvolger dhr. M. Ploeger als voorzitter.

   Aansluitend stemming over aantreden van dhr. M. Ploeger.

 

4 Rondvraag.

 

6 Sluiting.

 

Alle (jeugd)leden en ouders van jeugdleden zijn meer dan welkom!

 

 

Met sportieve groet,

 

Het bestuur.

 

0 commentaren

Nieuwe Rubriek: Terug in de tijd... deel 2

Vanaf januari 2017 gaan we elke maand terug in de tijd d.m.v. het publiceren van oude foto's en afbeeldingen. Bijgaand een foto uit de glorietijd van het dameselftal. Herkent u ze nog allemaal??

meer lezen 0 commentaren

Uitnodiging Bijzondere Ledenvergadering

 

Aan alle leden en betrokkenen van de voetbalvereniging Meeden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de BIJZONDERE LEDENVERGADERING die zal worden gehouden op

dinsdag 18 april om 20.00 uur in het dorpshuis van Meeden.

 


Agenda:

 

1       Opening

2       Visie van het bestuur omtrent de vereniging

3       Pauze

4       Aanblijven van het bestuur?

5       Rondvraag

6       Sluiting

 

Hierbij roepen wij eenieder op om gehoor te geven aan deze oproep. De toekomst van de vereniging staat op het spel. Alle jeugdleden en ouders van jeugdleden zijn meer dan welkom!

 

Met sportieve groet,

 

Het bestuur.

 

0 commentaren

VV Maid'n   'Veur voetbal en gezellighaid'