Sportlink, v.v. Meeden en privacy

 

 

 

 

 

Na je aanmelding bij de KNVB en/of VV Meeden verwerkt Sportlink jouw gegevens. Sportlink waarborgt en respecteert hierbij jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de van toepassing zijnde gedragscodes.

 

 

 

Privacy niveaus binnen Sportlink

 

 

 

Een privacy niveau is persoonlijk. Het privacy niveau bepaalt welke van jouw persoonsgegevens met anderen gedeeld worden. Elk individu heeft een persoonlijk privacy niveau. Personen die gebruik maken van de Voetbal.nl app of de KNVB-Wedstrijdzaken app hebben de keuze uit drie niveaus: Afgeschermd, Normaal en Beperkt.

 

 

 

Wat houden deze niveaus in?

 

 

 

       Afgeschermd: met dit privacy niveau worden personen als Afgeschermd getoond. Personen kunnen niet worden gevonden bij zoekopdrachten. Uitzondering op deze situatie is de ondersteuning van officiële processen als het Digitaal Wedstrijdformulier. Persoonsgegevens die nodig zijn om iemand tijdens het proces te legitimeren, zijn beschikbaar voor de gebruiker.

 

 

 

       Normaal: met dit privacy niveau worden alle persoonsgegevens van een persoon beschikbaar gesteld aan anderen.

 

 

 

       Beperkt: met dit privacy niveau maken personen zich in de app bekend aan anderen. Personen kunnen worden gezocht en gevonden. Van deze personen is geen foto beschikbaar voor anderen.

 

 

 

Waar worden welke gegevens vanuit Sportlink getoond?

 

De instellingen van jouw privacy niveau hebben invloed op verschillende producten:

 

 

 

       de website vv Meeden: bij “Teampagina” wordt bij de teamindeling en staf de informatie getoond op basis van de ingestelde privacyregels.

 

 

 

       De app KNVB Wedstrijdzaken: omdat de spelers met deze app geïdentificeerd worden, worden hier de persoonsgegevens van de speler getoond.

 

 

 

       De app Voetbal.nl: bij het “Zoeken” in de app wordt de informatie getoond op basis van de ingestelde privacyregels.

 

 

 

 

 

Hoe pas je je privacy-instellingen aan?

 

 

 

Je kunt jouw privacy-instellingen op verschillende manieren aan (laten) passen:

 

 

 

-          Zelf wijzigen in de app (KNVB Wedstrijdzaken en Voetbal.nl);

 

-          Via de ledenadministratie van VV Meeden die het privacy verzoek in Sportlink Club administratie kan verwerken.

 

 

 

 

 

Wat zijn de consequenties als je kiest voor privacy niveau Afgeschermd of Beperkt?

 

Dit is een bewuste keuze van de speler of ouder van een lid van VV Meeden.  Echter zijn de buitenwereld en/of medespelers zich daar niet altijd bewust van. Zij zien op de website de indicatie “Anoniem” (afgeschermd) of alleen de naam (beperkt). Bij de app Voetbal.nl wordt bij het zoeken niemand (afgeschermd) of alleen de naam (beperkt) gevonden. De informatie uit de Sportlink administratie zorgt ervoor dat het op een correcte wijze wordt getoond.

 

 

 

Het wordt ingewikkeld als er een actie- of teamfoto of een video wordt gemaakt waarbij de privacy van u of uw kind wordt geschaad. Maak dit zelf vooraf kenbaar aan het team, leider en/of trainer. Het is uw goed recht en het voorkomt achteraf een hoop herstelwerkzaamheden op de informatiebronnen als de website en de app’s. Als de privacy toch wordt geschonden, schroom dan niet om ons te informeren en stuur een mail aan info@vvmeeden.nl.

 

 

 

Beeldmateriaal

 

 

 

Het is heel lastig om elke foto die rondom onze velden en van onze leden gemaakt wordt te controleren. Uiteraard doen wij ons uiterste best om ook hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Bij geplande fotografie waar de u of kind(eren) geposeerd op staan zullen wij vooraf toestemming vragen. Denk teamfoto’s of pasfoto’s. De uitzondering hierop is de pasfoto die nodig is voor het lidmaatschap bij de KNVB. Bij deze foto kunt u zelf via www.voetbal.nl (of de app) aangeven of deze publiek zichtbaar is. Actiefoto’s van wedstrijden of andere activiteiten die op onze website of sociale media geplaatst worden kunt u altijd laten verwijderen door een bericht te sturen naar info@vvmeeden.nl

 

 

 

Privacyverklaring

 

 

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het belangrijk om goed om te gaan uw persoonsgegevens of die van uw kinderen. Daarom hebben wij overzicht gemaakt hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Dit is in de privacyverklaring van Voetbalvereniging De Alblas opgenomen.