De Club van 100

 

De Club van 100 is opgericht met het doel geld ter beschikking te stellen voor bijzondere aanschaffingen, activiteiten of anderszins, ten behoeve van de jeugd. De keuzes voor bestedingsdoelen worden zoveel mogelijk in overleg met het Hoofdbestuur en de Jeugdcommissie gemaakt. Uiteraard wordt het aandragen van suggesties voor een goede besteding zeer op prijs gesteld. Naast het inzamelen van financiële middelen heeft deze Club toch ook duidelijk een sociale functie. Het streven is om 2 keer per jaar een spreker uit te nodigen voor een “gezellige” avond. In het verleden zijn o.a. Henk de Haan, Hans Nijland, Martin Drent en Ron Jans te gast geweest om te vertellen over hun carrière. Het lidmaatschap van deze Club van 100 zorgt tevens voor extra betrokkenheid bij onze voetbalclub.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Bert Pater (06-15195959) of William Janssen (06-53531822).

 

Kosten: € 50,- per jaar.