Heb je vragen, problemen of klachten waar je nergens mee terecht kunt en/of weet je niet wat je ermee moet? Word je gepest of heb je te maken met ongewenst gedrag? 

 

Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van v.v. Meeden: Maaike Bronsema - de Vries (40). Zij zal dan vertrouwelijk met je praten. Van de gesprekken die er tussen jou en Maaike plaatsvinden, wordt niemand op de hoogte gesteld zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven. De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert Maaike aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. De vertrouwenscontactpersoon begeleidt of vangen mensen niet persoonlijk op. Als er verdere opvang noodzakelijk is, gebeurt dit altijd met toestemming van de betrokkene(n) buiten de club. Maaike woont sinds 2006 in Meeden. Ze is getrouwd met Erwin en heeft 2 kinderen. Sinds 2003 werkt Maaike in de psychiatrie, waarin ze zowel ambulant als poliklinische ervaring heeft. Maaike is telefonisch te bereiken via: 06 - 4846 6833.