PRIVACYVERKLARING VOETBALVERENIGING MEEDEN

 

 

 

 

 

Dit is de privacyverklaring van Voetbalvereniging Meeden te Meeden.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het belangrijk om goed om te gaan met uw persoonsgegevens of die van uw kinderen. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@vvmeeden.com.

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Bewaartermijn

Beheerder

Externe ontvangers

Wedstrijdzaken en lidmaatschap KNVB.

Voornaam

Achternaam

Geslacht

Adres

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mail adres

Pasfoto

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

Secretaris

Ledenadministratie

KNVB

Lidmaatschapsadministratie (bijv. contributie)

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankgegevens

Betaalgegevens

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Penningmeester

Belastingdienst

Communicatie rondom wedstrijden en teamindelingen

Voornaam

Achternaam

Geslacht

Telefoonnummer

Geboortedatum

Gedurende de looptijd van uw lidmaatschap.

Teamleiders, Coördinatoren

 

Indelen en communicatie van vrijwilligerswerk

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Zolang u vrijwilligerswerk doet.

Vrijwilliger-

coördinatoren

 

Indelen en communicatie voor diverse activiteiten

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Tot aan deelname activiteit

Commissies

 

Beheren contracten

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankgegevens

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna, daarna voor de financiële administratie voor 7 jaar.

Penningmeester

Belastingdienst

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

Cookies

IP-gegevens

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

Website beheerder

Websitebeheerder

 

 

Na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of andere bijzondere gebeurtenis.

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail adres

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Secretaris

 

Vertrouwenszaken

Voornaam

Achternaam

Eventueel team

Vijf jaar

Vertrouwenspersonen.

Indien noodzakelijk justitie.

Veiligheid binnen de jeugdafdeling d.m.v. een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Voorna(a)m(en)

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Digitale aanvraag bij Justitie. Na de  verstrekking van de VOG door Justitie wordt de originele VOG door de eigenaar afgegeven aan een van de vertrouwenspersonen.

De VOG wordt tenminste vijf jaar bewaard, mits de  VOG niet eerder wordt opgeëist door de eigenaar.

Vertrouwenspersonen.

Indien  

noodzakelijk justitie.

 

 

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

 

 

 

U hebt het recht bij de vv Meeden om uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn in te zien en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Als u dit wilt, moeten wij u vanwege veiligheid vragen, uzelf te identificeren. Als u uw persoonlijke gegevens wilt verwijderen, kunt u dit verzoek doorgeven via info@vvmeeden.nl, wij zullen de gegevens uit onze administratie verwijderen en uw lidmaatschap bij de KNVB opzeggen. Let op, u kunt hierna niet meer deelnemen aan wedstrijden van de KNVB.

 

 

 

Beveiliging persoonsgegevens

 

De v.v. Meeden treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd zijn en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

 

 

 

 

Minderjarigen

 

Onder de zestien jaar hebben minderjarigen altijd expliciete, schriftelijke, toestemming van een ouder of voogd nodig.

 

 

 

Beeldmateriaal

 

Het is heel lastig om elke foto die rondom onze velden en van onze leden gemaakt worden te controleren. Uiteraard doen wij ons uiterste best om ook hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Bij geplande fotografie waar u of uw kind(eren) geposeerd op staan, gaan wij ervan uit dat u hiermee instemt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan teamfoto’s of portretfoto’s. De uitzondering hierop is de pasfoto die nodig is voor het lidmaatschap bij de KNVB. Bij deze foto kunt u zelf via www.voetbal.nl (of de app) aangeven of deze publiek zichtbaar mag zijn.  Actiefoto’s van wedstrijden of andere activiteiten die op onze website of sociale media geplaatst worden, kunt u altijd laten verwijderen door een bericht te sturen naar info@vvmeeden.nl.

 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van vv Meeden. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren.

 

 

 

Wijziging van het privacy beleid

 

De v.v. Meeden past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze actueel te houden. Op de website zal altijd de recente versie van onze Privacyverklaring te vinden zijn.

 

 

 

Contactgegevens

 

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

Verantwoordelijke:             Secretaris v.v. Meeden

 

E-mail:                               info@vvmeeden.com

 

 

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens