16 september 2016: Algemene Leden Vergadering

Op vrijdag 16 september 2016 houdt de club haar jaarlijkse ledenvergadering. Bij deze wordt u als lid van harte uitgenodigd om te komen.

Download
Notulen ALV 2015
Notulen ledenvergadering 11 september 20
Adobe Acrobat document 95.4 KB
Download
Agenda ALV 2016
Agenda ALV 2016.pdf
Adobe Acrobat document 159.0 KB

Reactie schrijven

Commentaren: 0