DYK_1806
DYK_1804
vvm1 zw w
DYK_0934
slide-1

20/08

Jaarvergadering 12 September

voetbalvereniging Meeden, opgericht 1 augustus 1929

Meeden, september 2014

Aan alle leden van de voetbalvereniging Meeden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
die zal worden gehouden op vrijdag 12 september 2014 om 20.00 uur 
in de kantine van de v.v. Meeden.


Agenda:

1	Opening

2	Ingekomen stukken/mededelingen

3	Notulen jaarvergadering seizoen 2012/2013

4	Jaarverslag secretaris seizoen 2013/2014

5	Jaarverslag jeugdafdeling seizoen 2013/2014

6	Jaarverslag werkgroep seizoen 2013/2014

7	Pauze

8	- Jaarverslag penningmeester seizoen 2013/2014

	- Jaarverslag en balans 2013/2014, begroting 2014/2015

9	Verslag kascommissie seizoen 2013/2014

10	Contributieverhoging

11	Bestuursverkiezingen:
 	- Fred van Beusekom is aftredend en niet herkiesbaar. 
 	- Anton Mulder is aftredend en niet herkiesbaar.
 	- Roelof Snitjer en Hans Kruizinga aftredend en herkiesbaar

 	Het bestuur stelt voor om Bert Kaman en Wiecher Tuin 
    te benoemen als bestuursleden.
 	Tevens stelt het bestuur voor om Jeffrey Toorn  
    te benoemen als voorzitter.

 	Tegenkandidaten kunnen tot 2 dagen voor de Algemene Ledenvergadering 
    worden ingediend bij de secretaris (tenminste ondersteund door 3 leden)

12	Rondvraag

13 	Sluiting                                                  

Lees verder

27/07

We zijn dringend opzoek naar leiders voor de F- junioren,  Ook zoeken we nog scheidsrechters om  de jeugdwedstrijden te fluiten! Is er interesse of weet u iemand schroom niet en meld u aan, tenslotte de jeugd is onze toekomst!! aanmelden kan via onderstaand e-mailadres

bertkaman@gmail.com

Alvast bedankt namens de jeugd!

vvmeeden

Lees verder

06/05

Meeden1 Kampioen 5F

SnapShot(14)

De kampioenswedstrijd en sfeerimpressie is gefilmd door Frits Kor (bedankt!) en staat op het YouTube kanaal op de website!

Lees verder

14/10

Masseur volgens afspraak op di- en donderdag

Verzorging/behandeling voor blessures nodig dat kan

op afspraak(06-52593700) bij onze masseur Ulrich v/d Werf .

Dinsdags en donderdags aanwezig op afspraak.

handdoek meenemen svp!

Lees verder